Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0103
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0103

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0103
Tarih : 10.10.2017
Konu : Kayıt Belgesi Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru


Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, ilgili tebliğin 4. maddesi ''Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.'' hükmünü amirdir.

Bu bağlamda ülkemizce uygulanmakta olan ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin tespiti ve asgari düzeye indirilebilmesini teminen, kayıt belgesi düzenlenebilmesi için kayıt merkezlerine sunulacak olan ihracatçı kayıt formu ile birlikte aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgeler de kayıt belgesi başvurularında risk esası göz önünde bulundurularak İthalat Genel Müdürlüğü'nce talep edilebilecektir.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr