Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0143
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0143

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0143
Tarih : 31.10.2017
Konu : Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip Projesi

Bu kapsamda Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı Eylem Planında yer alan ''Yükümlülerin takip edilen alacaklarının tahsilinin sağlanması amacıyla tüm mal varlığına ilişkin bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesine imkân sağlamak üzere ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.'' eylemi kapsamında, Bakanlığımız birimlerince kesinleşmiş gümrük vergileri alacaklarının takip ve tahsili için amme borçlusu adına kayıtlı mal, hak ve alacakların tespiti ve haciz tatbikine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak;


1 - Borçlunun teminatlarının elektronik ortamda sorgulanması ve kamu alacağı miktarında teminatına bloke konması,


2 - Borçlunun diğer gümrüklerdeki işlemlerinin sorgulanması ve kamu alacağı miktarında gümrükteki eşyası için ilgili gümrük işlemine bloke konması,


3 – Başta Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, ilgili diğer birimlerle (mümkün olması halinde) protokoller yapılarak gümrük borçlusu adına kayıtlı mal, hak ve alacakların tespiti ve haciz tatbikine ilişkin işlemlerinin elektronik ortama alınarak hızlandırılması,


4- Kesinleşmiş gümrük alacağına ilişkin haciz bildirimlerinin gümrük borçlusunun bankalarda bulunan hesapları üzerinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla bankalara gönderilmesi yoluyla, kamu alacak takibinin daha hızlı ve etkili şekilde yapılmasının sağlanması planlanmıştır.

İlgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr