Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0152
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0152

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0152
Tarih : 02.11.2017
Konu : İthalat Bedelinin Yurt İçinde 3.Şahıs Tarafından ödenmesi Halinde KKDF tahsilatının yapılıp yapılmayacağı hakkında yazı

Yazı konusu; Gümrük Müdürlüğü tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına sorulan soruya cevaben yazısıdır.

- ... tarafından gerçekleştirilen yat cinsi eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalat bedelinin beyanname tescil tarihinden önce "peşin" olarak ödendiğinin 20/7/2017 tarihli dilekçesiyle .. Gümrük Müdürlüğüne bildirildiği, 

İthalata ilişkin transfer bildirim formlarındaki ithalatçı adı/unvanının beyannamedeki alıcıdan (ithalatçıdan) farklı olduğu gerekçesiyle anılan Müdürlük tarafından söz konusu işlem için KKDF ödenmesi gerektiği değerlendirilerek KKDF ve bundan doğan gelir eksiklikleri için ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlenip söz konusu şahsa tebliğ edildiği,

Bakanlığınızca, gümrük beyannamesinde alıcı/ithalatçı olarak ismi yer alan söz konusu şahsın ithalini yaptığı eşyanın bedelinin beyanname tescil tarihinden önce ihracatçının hesabına transfer edilmesi, ancak söz konusu transferlerin şahsın eşi ile ortağı olduğu ifade edilen şahsın yurt içindeki hesaplarından gerçekleştirilmesi durumunda KKDF'nin doğup doğmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ve Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır

Cevabında;

Yazınız eklerinin incelenmesinden, eşinden aldığı vekaletnameye istinaden ithalatçının eşi tarafından yapılan ödemeler ile ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu görülmekle birlikte, Başkanlığımız yönetim bilgi sisteminde yapılan araştırma neticesinde ithalatçı ile ortağı olduğunu belirttiği şahıs arasında Türkiye'de herhangi bir ortaklık ilişkisine rastlanılmamıştır.

Buna göre, ithalatçının eşi tarafından ithalata ilişkin yapılan ödemelere isabet eden tutar üzerinden KKDF kesintisi aranmasına gerek bulunmadığı; ithalatçının dilekçesinde ortağı olduğunu belirttiği şahıs tarafından ithalatçı adına yapıldığı iddia edilen ödemelerin ise ancak söz konusu yat ithalatına ilişkin olduğunun, başka bir ithalata ya da ödemeye ilişkin olmadığının ispatlanması ve/veya tespit edilmesi kaydıyla peşin ödemenin tevsikinde kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. 

İlgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin

0 850 222 2 988 / Dahili 156

E-mail : mevzuat@itano.com.tr

Web    : www.itano.com.tr