Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M - BÜLTEN NO : 0203
Anasayfa / Mevzuatlar

M - BÜLTEN NO : 0203

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0203
Tarih : 01.12.2017
Konu : Hat ayrımı yapılmaksızın kapanmış ithalat ve ihracat beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem gören kapatılabilir statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesinde yapılacak işlemler hakkında yazı

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 112 nci maddesi "Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amirdir. Söz konusu hüküm çerçevesinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, hat ayrımı yapılmaksızın "kapanmış" ithalat ve ihracat beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem gören "kapatılabilir" statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- Yükümlü tarafından beyannamenin mükellef nüshası (üç veya sekizinci nüsha) üzerine çıktısı alınır.

2- İlgili gümrük idaresince görevlendirilen memurca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilir ve beyanname nüshasının seri numarası, BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri No Kayıt” ekranından söz konusu beyanname tescil numarası ile çağrılmak suretiyle kaydedilir.

3- Beyanname nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “SEVK-İHRACAT/VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ” alanı ilgili gümrük idaresince görevlendirilen memur tarafından mühürlenerek imzalanır ve beyanname örneği yükümlüye iade edilir.”

4- Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenir, başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmez.

5- Kapanmış veya kapatılabilir statüdeki beyannamelerde düzeltme yapılmış olması halinde, söz konusu beyannamelerin değişiklikten önce temin edilen onaylı örnekleri ilgili gümrük idaresine sunularak üzerine gerekli meşruhatın düşülmesi sağlanır.

İlgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından (http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx) tescil numarasını girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilirler.

Beyanname çıktısı alınması konulu 07/03/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net