Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0232
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0232

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0232
Tarih : 06.02.2018
Konu : YAYIMLANAN BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ (25 OCAK- 06 ŞUBAT)

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına Moldava eklenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlandı. (SERİ NO : 1)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (SERİ NO : 17)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2018/1 Sayılı tebliğ Yayımlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğe Ulaşmak için Tıklayınız >>

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Yayımlanan 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (Tebliğ No: 2018-32/46)

İlgili Tebliğe Ulaşmak için Tıklayınız >>

 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır. ( 2018/11185 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın 4 üncü maddesinde yer alan Bilişim Şirketi ve Yönetim Danışmanlığı Şirketi tanımlarında, Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi ile ilgili 18 inci ve Ödeme Esasları ile ilgili 26 ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Tarife Sınırlandırma Kararlarına ilişkin 18 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

Tarife Sınırlandırma Kararlarına ilişkin 20 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin; a) 5 inci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ek-9’u, Ek-10’u ve Ek-11’inin dördüncü paragrafının 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinde, b) Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlükten kaldırılmıştır. 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

 Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenleyen DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız >>

 

9603.21.00.00.00 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Yayımlanmıştır. (2017/10797)

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net