Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0235
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0235

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0235
Tarih : 15.02.2018
Konu : 08 ŞUBAT - 15 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN BAZI MEVZUATLAR

Cezayir’e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiği öğrenilmiş olup, mezkur sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın ekteki formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belge zorunluluğu kaldırılana kadar, mezkur ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususu T.C.Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmüştür.   

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Endüstri Bölgelerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esasları İçeren ''Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'' Yayımlanmıştır

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürülüğünün İran TTA kapsamında menşe belgelerinin düzenlnemmesine ilişkin 30.01.2018 tarihli 31637525 sayılı yazısı

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları İçeren Genelge Güncellenmiştir.

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapıldı ve Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvurularla ilgili madde 10/A eklendi.

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin, Tek işletmeci, Mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler, Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi, Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya, Sarf malzemeleri ve numuneler, Mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptali başlıklı maddelerinde ve Uçak içi satış listesi başlıklı ekinde değişiklik yapıldı; Faaliyetteki mağaza ve depolar, Stoklarda bulunan eşantiyonlar başlıklı geçici maddeler eklendi.

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün ''Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyalar'' hakkındaki 2003/2 sayılı Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Serbest bölgelerdeki üstyapı ve taşınmazların tahsis, devir ve satışı ile kullanıma uygun olmayan üstyapıların yıkımı ile ilgili usul ve esasların düzenleyen 2012/3 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan ihracat kontrolleri ve alıcı ülke talepleri doğrultusunda sertifika düzenlenmesi ile ilgili ihracatçı firmalar için kılavuz dokümanlar hazırlandığı ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde Gıda ve Yem Hizmetleri Bitkisel Kökenli Gıda ve Yemlerin İhracatı altında yer alan ihracatla ilgili bölüme "İhracatçı Firmalar İçin Önemli Kılavuzlar” başlığı altında yayımlanmıştır.

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (Seri no: 2)

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura Kapsamındaki Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Bilgilendirilmesine Yönelik Duyurusu

İlgili detaylara ulaşmak için tıklayınız >>

 

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net