Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0252
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0252

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0252
Tarih : 06.03.2018
Konu : Ankara Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği'nin ABD ve Tayland ülkelerine yönelik Antidamping Önlemleri Yazıları

ABD DUYURUSU

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ülkemiz menşeli “Hat Boruları” ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önleminin 1 Aralık 2016 – 30 Kasım 2017 dönemine ve telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine; “İnşaat Demiri” ithalatına karşı uyguladığı telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından birer idari gözden geçirme soruşturmasının (administrative review) başlatıldığı ifade edilmektedir. 

23 Şubat 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimlerine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-02-23/pdf/2018-03403.pdf internet adresinden ulaşılabilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda; 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bahse konu açılış kararı uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın aynı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunmaktadır. 

ITA tarafından ilgili soruşturma kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da, verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir soru formu gönderilecek olup soruşturma süresince firmalarımız ve Ekonomi Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir. 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

TAYLAND DUYURUSU

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından İran ve Brezilya’nın yanı sıra ülkemiz menşeli aşağıda GTİP’leri listelenen “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2017 tarihinde firmalarımız için %6,88 ile %38,23 arasında değişen oranlarda (Brezilya için %34,40; İran için %7,37 ile %38,27 oranları arasında) nihai anti-damping vergilerine hükmedildiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu ürünlere karşı ayrıca Tayland makamlarınca eş zamanlı olarak %21,9 ile %20,74 oranları arasında bir korunma önlemi uygulanmakta olup ülkemiz de anılan önleme tabidir. Mezkur korunma önlemine yönelik ülkemizce DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 ve 8.1 maddeleri çerçevesinde istişareler yürütüldüğü; bu istişarelerde ülkemizce ticari tazminat talep edildiği; talebimizin Tayland tarafınca olumlu karşılanmaması üzerine Anlaşma’nın 8.2 maddesi çerçevesinde misilleme hakkı kullanılarak Tayland menşeli klimalara (8415.10 GTİP’li) karşı 22 Kasım 2017 tarihinde %9,27 oranında ilave vergi getirildiği ve misillememizin hemen sonrasında Tayland tarafından ikili görüşmeler talep edildiği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’ni muhatap 01/12/2017 tarihli ve 131524 sayılı yazımız ile daha önce bildirilmiştir. 

Halen devam etmekte olan söz konusu ikili görüşmelerde, mezkur korunma önleminin aynı ürüne karşı anti-damping önlemi ile eş zamanlı uygulandığı hususu da gündeme gelmiştir. Bununla birlikte, 23 Şubat 2018 tarihinde Tay Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ekteki bildirim ile söz konusu anti-damping önleminin, 6 Haziran 2020 tarihine (korunma önleminin bitiş tarihi) kadar durdurulmasına karar verilmiştir. 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net