Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0259
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0259

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0259
Tarih :
Konu : 10 MART - 12 MART ARASI YAYIMLANAN BAZI MEVZUAT BİLGİLERİ

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu (İşletmeler başlıklı 218 madde ve Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar bölülümünden 241 nci maddelerde değişiklik), 492 sayılı Harçlar Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu vve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarım işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.”

4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“7. Bu Kanunun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanır.”

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

105 Seri No'lu Tebliğ ile ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 32646641sayılı 08.03.2018 tarihli yazısı yayımlanmıştır. 

Yazıya göre; 25.02.2018 tarihli, 30343 m yılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:147) den bahisle Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) kapsamında ve deniz yolu ile getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılması hususunun hükme bağlandığı, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bahse konu düzenleme dolayısıyla uygulamada bazı tereddütler yaşandığının anlaşıldığı, bu çerçevede söz konusu Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın doğrudan üçüncü ülkelere, serbest bölgelere veya özel antrepolara konulmak üzere transitine izin verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu özel antrepoların, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine bağlı olması gerekmektedir.

İlaveten,

Anılan Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın yine deniz yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir limanın bağlı bulunduğu gümrük idaresine transit olarak sevk edilmesi,

Bahsi geçen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesi çerçevesinde, global elleçleme izni verilmiş olan antrepoların bağlı bulunduğu ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine, söz konusu antrepolarda elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere transit olarak sevk edilmesi,

Mezkûr eşyanın Ro-Ro taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit olarak sevk edilmesi  Uygun bulunmuştur.

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net