Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0265
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0265

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0265
Tarih : 21.03.2018
Konu : 2018/1 ve 2018/2 sayılı TSE Genelgelerinde 2018/5 sayılı TSE GENELGESİ ile değişiklik yapılmıştır.

İlgili TSE Genelgesine göre;

1 ve 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1), GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) ile birlikte aşağıdaki değişiklik ve/veya eklemeler dikkate alınacaktır:

1. TS 3034 kapsamı amortisörlerde; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "10.8 Numune Alma" maddesi onuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, numune alımında tür bilgisi (bağlantı türleri) dışındaki (sınıf, tip ve çeşit) hususlar dikkate alınacak, bağlantı türlerinin farklı olması denetimde numune alımını ve oluşacak partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç
alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı sınıf, tip, çeşit, üretici, marka ve menşei bilgilerine sahip diğer ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "18. EMSAL UYGULAMA" maddesi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde tür bilgisi (bağlantı türü) dikkate alınmadan kullanılabilecektir. Ayrıca, TS 3034 - 4.2.8 Çalışma (Ömür) maddesindeki testler, tekrar sayısı 1.000.000 (bir milyon) yerine 100.000 (yüz bin) olacak şekilde yapılacaktır.

2. TS 6269 standardı kapsamı rulmanlarda; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "10.8 Numune Alma" maddesi dokuzuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, numune alımında seri bazında olmak kaydıyla sınıflar ve türler dikkate alınacak ve ürünlerin sınıf ve türler dışındaki(boyut, tip, cins vb.) bilgileri numune alımını ve oluşacak partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı seri bilgisine sahip aynı sınıf, tür, üretici, marka, menşei bilgilerine sahip tüm ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "18. EMSAL UYGULAMA" maddesi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde seri, sınıf ve türler dışındaki (boyut, tip, cins vb.) bilgiler dikkate alınmadan kullanılabilecektir.

3. Boru bağlantı parçaları ve flanşlar gibi ürünlerin farklı boyut ve/veya basınç özelliğine sahip olmaları durumunda tolerans vb. özellikleri değişmekte olduğundan; fiili denetimde farklı boyut ve/veya basınç özelliğindeki bahsi geçen türdeki ürünler ayrı partilerde değerlendirilecek ve bu ürünlerden alınacak numuneler veya bu ürünler üzerinde yapılacak deneyler için bu husus dikkate alınacaktır. Genelge'nin tüm personele duyurulması ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, Genelge'nin ilgililerce https://kaysis.gov.tr/ ile Enstitümüz internet sitesi ve QDMS üzerinde yayımlanması ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam eden TAREKS başvurularında bu Genelge'nin uygulanması mümkün olan lehteki hükümlerinin uygulanması hususları dikkate alınacaktır.

 

Orijinal metine ulaşmak için tıklayınız >>

 

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net