Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0286
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0286

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : 0286
Tarih : 12.04.2018
Konu : İTHALATTA MENŞE BELGESİ ARANMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Siz değerli müşterilerimizin, ithalat işlemleri esnasında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerle alakalı çeşitli vergi ve zaman maliyetlerinden kurtulmaları adına yurt dışı göndericilerinize siparişlerinizi geçildiği zaman Dolaşım Belgesinin (A.TR) yanı sıra Menşe İspat Evraklarının (AB için: Menşe Belgesi, İhracatçı Beyanı / STA için: EUR1, Tedarikçi Beyanı / GTS için: Form-A) da istenmesi büyük öneme sahiptir.

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ithalatlarla alakalı A.TR belgesinin yanı sıra orijinal Menşe İspat evraklarının temin edilmesi durumunda İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük ve Anti-Damping vergileri maliyetleri ortadan kalkacağı için konuya hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.

 

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

 

İlave Gümrük Vergisine (İGV) tabi eşyanın AB’den gelmesi halinde;

  • A.TR Belgesi ve Menşe Belgesi olması halinde İGV tabi değildir.
  • Şayet Menşe belgesi yoksa ‘’İhracatçı Beyanı’’ olması gerekir.
  • AB den gelen eşyada ‘’Tedarikçi beyanı’’ kabul edilmemektedir.

Serbest Ticaret anlaşması (STA) çerçevesinde kümülasyon sistemine dahil ülkelerden gelen eşya için

  • EUR.1 Belgesi’’ veya ‘’Tedarikçi Beyanı’’ olması halinde İGV tabi değildir.

 

 

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

 

Ek Mali Yükümlülüğe tabi olmaması için ÖZETLE;

  • AB için       ; ATR Belgesi + Menşei Belgesi veya İhracatçı Beyanı gerekir.
  • STA için     : EUR Belgesi veya Tedarikçi Beyanı gerekir.

 

 

DAMPİNGE KARŞI VERGİ

 

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) (05.04.2003 t. 25070 s. R.G.)

  • Menşe ispatı

Madde 2- Serbest dolaşıma girişte dampinge karşı vergi, telafi edici vergi, gözetim ve miktar kısıtlaması (kota) şeklinde ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın tercihsiz menşei Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun "Menşe Şahadetnamesi" ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği ortama (manuel/elektronik) bağlı olarak beyannamenin tescili veya kabulü sırasında gümrük idaresince aranır.

 

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net