Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0484
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0484

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0484
Tarih : 10.01.2019
Konu : Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında

Gümrükler genel müdürlüğünün yazısında,

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak tereddüt hasıl olduğu belirtilerek,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nin 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan verginin ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği ve ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanacağı, hükme bağlandığı belirtildi.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net