Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0515
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0515

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BULTEN NO : 0515
Tarih : 03.04.2019
Konu : Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşyanın ithalinde, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmaz; 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile de; Tebliğ eki Ek-2 de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşyanın ithalinde bu tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net