Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BULTEN NO : 0551
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BULTEN NO : 0551

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BULTEN NO : 0551
Tarih : 28.05.2019
Konu : Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve 44730247 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hak.)

Bilindiği üzere 24.05.2019 tarihli 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 24.05.2019 tarihli bültenimizle duyurulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü – İthalat ve Menşe Dairesi’nin  27.05.2019 tarihli yazısı yayınlanmış olup, işbu yazıda; ‘ithalat öncesi planlama safhasında A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılacak olan  ithalat bilgilerinin BİLGE Sistemine girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip  edilmeyeceği belirlenecektir’ olarak ifade edilmiştir. Ancak; gün içerisinde muhtelif eşya cinslerine ait ithalat beyannamelerinin tescilinde,  sisteme sadece A.TR Dolaşım Belgesi bilgisi girilmiş ise de, beyanname tescilinden önce BİLGE sisteminden Menşe Şahadetnamesine (Certificate of Origin) ait bilgilerin girişinin yapılması için uyarı gelmiş, menşe şahadetnamesi olmayan eşyalar içinde sistem tarafından  İGV ve EMY hesaplanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikle uyuşmamış bir durum olarak ifade edilebilecek bu mevzuat uygulamasında, yeni bir düzenlemeye gidilene kadar A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB’den gelen tüm eşyalar için Menşe Şahadetnamesi istenmeye devam olunacaktır. 

Bununla birlikte, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları (STA) çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine (İGV) tabi olmaması için A.TR Dolaşım Sertifikası ile birlikte,  ‘tedarikçi beyanı’ veya ‘uzun dönem tedarikçi beyanı’’nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net