Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0734
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0734

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0734
Tarih : 21.01.2020
Konu : A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri hakkında yazı yayınlandı.

ilgili yazıda; Türkiye ile AB Arasında Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yer alan “Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir.” hükmü ile "A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir." hükmüne yer veriliyor denildi.

Gümrük idaresince vize edildikten sonra başlayan dört aylık ibraz süresi içerisinde şartlı muafiyet/ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan veya bir serbest bölgeye veya bir serbest antrepoya konulan eşya için geçerlilik süresi eşyanın söz konusu işlemlere tabi tutulduğu anda durmuş kabul ediliyor. Bu türde bir işleme tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma sokulması istenildiğinde; belgenin vize tarihi ile eşyanın gümrüğe ibraz süresi arasında geçen sürenin zorunlu ibraz süresinden (4 ay) düşülmesinden kalan farkın pozitif olduğu durumlarda, kalan süre içerisinde A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde belgenin -BKK'da belirtilen diğer koşulların da sağlanması şartıyla- kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Geç ibrazın kabul edilebilmesi için;

1) Belgenin ibrazı sırasında BKK'da belirtilen "...gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması..." şartının karşılandığının gümrük idareleri tarafında değerlendirilmesi

2) Firma tarafından gecikmenin makul ve ispatlanabilir nedenlerden kaynaklandığının ibraz (ve gerektiği durumlarda

ispat edilmiş/edilebilir olması gerekiyor.

Yazıda, dolaşım belgelerinin ibraz sürelerine ilişkin  BKK’da belirtilen "olağan dışı koşulların" kavramının durumun mahiyetine göre gümrük idaresine takdir yetkisi tanınmak amacıyla açıkça belirtilmediği; bununla birlikte eşyanın ve/veya belgenin gümrüğe süresi içinde ibrazını geciktirecek mahiyetteki durumların  "doğal afetler, savaş veya terör olayları, eşyanın transit ülke gümrük idaresince geçici süre alıkonulması" gibi durumlar olduğu göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği şeklinde talimatlandırıldı.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin  0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net