Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0815
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0815

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0815
Tarih : 22.05.2020
Konu : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2020/8), (Tebliğ No: 2020/9)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8)

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC, Endonezya ve Hindistan’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde üçüncü fıkradaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları, 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile işbu Tebliğe konu nihai gözden geçirme soruşturması kapsamından çıkarılmıştır.

Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.>>

Tebliğ Ek’ine ulaşmak için tıklayınız.>>

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik çeşitli oranlarda anti damping vergisini alınmasına karar verilmiştir.

Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.>>

Tebliğ Ek’ine ulaşmak için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin  0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net