Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

HABERLER

H - BÜLTEN NO : 0102
Anasayfa / Haberler

H - BÜLTEN NO : 0102

Özellikle otomotiv yan sanayisinde büyük sıkıntı haline gelen yatırım yeri konusunda yeni bir öneri geliştirildi. Sanayiciler, mevcut tesislerinde yer altına doğru büyümek için mevzuat değişikliği istiyor. Konu bakanlık gündemine taşındı. OSBÜK de takibini yapıyor.

Sanayici, Güney Marmara Bölgesi’nde yaşadığı yatırım yeri sıkıntısını aşmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na “Bazı yerlerde sanayi alanlarının metrekaresi 600 euroları buldu. Bu paraları verseniz de yer yok. Arsalarımızı daha verimli kullanabilmek için yer altına inelim! Mevcut yerlerimizde yer altına doğru büyümenin yolu açılsın” önerisini götürdü.

Öneri en büyük sıkıntıyı yaşayan otomotiv yan sanayi OSB’si TOSB’dan geldi. OSBÜK konunun takibini yapıyor. Bakanlık gündemine taşındı. Üç aydır görüşmeleri süren bu konudaki öneri kabul görürse, birçok OSB’deki büyüme ihtiyacı, yeni alanlara gerek olmadan karşılanabilecek. Özellikle Kocaeli - Gebze gibi bölgelerde yaşanan yatırım yeri sıkıntısı, yeni bir alternatif çözüm önerisinin ortaya çıkmasını sağladı.

Bu sıkıntıyı en çok yaşayan sektörlerden birisi de otomotiv yan sanayi. Sektör yetkililerinin açıklamalarına göre civarda en yakın yatırım yapılabilecek yer bulmak için Düzce’ye kadar gitmek gerekiyor. O da sorunu çözmüyor. Aksine yeni maliyetler ve yönetim zorlukları getiriyor. Oysaki sanayicilerin mevcut tesislerinin altına doğru büyümesi, ilave alanlar açabilmesi mümkün. Mevcut arazilerini daha verimli kullanabilmek isteyen sanayiciler yerin altında, lojistik merkez, hammadde deposu gibi işlevleri görecek alanlar açabilir.

Burhanoğlu: Yerin altından çevre sınırına kadar uzanmalı

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Gebze’de sanayi alanlarının metrekaresi 600 euroları buldu. Ancak bu paraları verseniz de yer yok. En yakın yatırım yapabileceğimiz yer Düzce. Ama bu da işimizi kolaylaştırmıyor. Bizim sanayici olarak arsalarımızı daha verimli kullanabilmek için yer altına girme talebimiz var. Özellikle otomotiv sektörü bu konuda büyük problem yaşıyor. Bu sorunu çözebilmek için benim yer altına inme önerimin değerlendirilmesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Elbette toprağın altına girmek de bir maliyet” diyen Burhanoğlu, şu bilgileri verdi: “Ama sanayici buralara lojistik merkezini, deposunu, otoparkını, hammadde deposunu yaparsa binasının altını kullanırsa rahatlar. Biz bu uygulamanın çevre sınırlarına kadar yapılabilmesini istiyoruz. Çünkü yüzeyde çekme payları var. Bu isteğimizi resmi bir öneri haline getirdik. Bakanlığa sunduk. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) de bu isteğimizin takibini yapıyor. Üç aydır bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sanayicinin yer sorununa çözüm için daha önce de dikey yapılaşma konusunda bazı olanaklar sağlanmıştı. Şimdi “Organize Sanayi Bö lgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği” ç alışmaları yapılıyor. 1 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve “Üretim Reform Paketi” olarak bilinen 7033 sayılı Kanun’a dayalı olarak yapılan yeni OSB yönetmelik değişikliğine bu konunun yansıtılarak, çözüm getirilmesi bekleniyor.

Kütükcü: Bodrum kat emsal hesabına katılmamalı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kot farkının yüksek olduğu OSB’lerin eğimli arazilerde bodrum katların emsal hesabına katılmaması talebini yerinde bulduklarını söyledi. OSBÜK olarak bu konuyu çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde bakanlığa sunulacak yönetmelik önerilerinde de yer verdiklerini kaydeden Kütükcü, “1 Temmuz’da Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle OSB’lerde yeni bir dönem başladı. Yıllardır bekleyen pek çok konu çözüme kavuşturuldu. Şu anda OSBÜK olarak bakanlığımıza sunacağımız yönetmelik taslağı önerisinde sona yaklaştık. İnşallah bu konularda da bakanlığımızın desteğiyle mesafe katetmiş olacağız” dedi. Sanayicilerin, yönetmelik değişikliği çalışmalarına yansıtılmasını istediklerini talep şöyle:

► Bodrum katlar emsal hesabına katılmamalı: Eğimli arazilerde dü z bir ü retim alanı oluş turabilmek iç in zaruri olarak Bodrum katın yapılması gerekmektedir. Sanayicinin istemeden yaptığ ı bu alanlar emsal hesabına da dahil edilerek asıl ekonomiye katkıyı sağlayacak üretim alanlarında yüzde 100’e varan kayıplara neden olmaktadır.

► Yapı yaklaşma sınırı ile parsel sınırı arasında kalan alanda, sıfır kotunun altında emsal hesabına dahil olmayan bodrum ve yardımcı tesisler yapılabilmeli.

► Yapı yaklaşma sınırı ile parsel sınırı arasında kalan alan üzerinde teknik gerekçeli, çevre ve komsu parsellere risk oluşturmayan taşıyıcı aksamlar yapılabilmeli.