Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

HABERLER

H - BÜLTEN NO : 037
Anasayfa / Haberler

H - BÜLTEN NO : 037

Et ve Süt Kurumu, Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetki doğrultusunda besilik sığır ithalatı yapacak. İlk olarak Güney Amerika ülkelerinden ithal edilecek besilik sığırlar, başvuran yetiştiricilere yılbaşına kadar dağıtılacak.

Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır gümrükle 500 bin büyükbaş sığır ithalatı için yetkilendirilen Et ve Süt Kurumu (ESK), Güney Amerika’dan sığır ithal etmek için üreticilerden talep topluyor. Besilik sığırlar, kilo başına 3.95 dolardan ithal edilecek.

ESK’dan besilik sığır almak isteyen yetiştiricilerin 15-25 Ağustos tarihleri arasında şahsen başvurarak talepte bulunmaları gerekiyor.

Güney Amerika’dan besilik sığır ithalatı ile ilgili ESK’dan yapılan açıklamanın ayrıntıları şöyle: “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak izin verilen Güney Amerika ülkelerinden besilik sığır ithalatı gerçekleştirilecek. Besilik sığırlar, etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacak. hayvan almak isteyen yetiştiricilerin 15-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu iş yerlerine ‘Talep Formu’ imzalayarak bizzat başvurmaları gerekiyor. Talepler, 1 Ekim-31 Aralık 2017 tarihleri arasında teslim edilecek. Talepler, başvuru sırasına göre karşılanacak.”

İşletmeler kapasitelerinin yarısı kadar hayvan alabilecek

ESK’nın açıklamasına göre, yapılan başvurularda 40 ile 500 başa kadar kapasitesi olan işletmelerin talepleri kapasitelerinin yüzde 50’ si oranında karşılanacak. Ancak, 500-1000 baş arası kapasiteye sahip olup kendi imkânları ile ithalat yapamayan işletmeler kapasitelerinin yüzde 50’si oranında Et ve Süt Kurumu’na talep başvurusunda bulunabilecekler. Aynı gerçek veya tüzel kişilik adına aynı işletme numarasıyla birden fazla başvuru kabul edilmeyecek. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde sadece ilk başvuru dikkate alınacak.

Fiyat, kilo başına 3.95 dolar

Güney Amerika’dan ithal edilecek besilik sığırların 1 kilogram canlı fiyatı 3.95 dolar olarak belirlendi. Ödemede, teslim yeri tartımı esas alınacak. Besilik sığır talep eden yetiştiriciler her bir hayvan için 50 dolar ön ödeme/avans bedelini ESK hesaplarına yatırarak, buna ilişkin dekontu başvuru esnasında başvuru yapılan kombina müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Sözleşme tarihinde; ön ödeme/avans bedeli, ödemeye esas toplam hayvan bedelinden düşülerek geriye kalan kısmın tamamı Kurum hesaplarına yatırılacak. Sözleşmeden imtina eden talep sahiplerinin kurum hesaplarına yatırdığı ön ödeme/avans miktarı Kurum tarafından gelir kaydedilecek.

İthal hayvanlar başkasına satılamayacak

ESK’nın açıklamasına göre, fiili ithalattan sonra ithal besilik sığırlar, talep sahipleri tarafından karantina işletmelerinde en az 21 gün süre ile karantinaya tabi tutulacak ve karantina sona erene kadar tüm sorumluluk karantina işletme sahibine ait olacak. İthal hayvanlar tesliminden kesime kadar geçen süre içerisinde bir başkasına devredilmeyecek veya satılamayacak. Talep sahipleri bununla ilgili Et ve Süt Kurumu’na taahhütname verecek.

Bakanlar Kurulu yetkisi Resmi Gazete’de

29 Temmuz 2017’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ESK’ya 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sıfır gümrükle 500 bin baş canlı büyükbaş, 475 bin baş canlı koyun ve keçi, 75 bin ton büyükbaş hayvan eti ile 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 20 bin ton çeyrek karkas için ithalat yetkisi verildi.