Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 01081
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 01081

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 01081
Tarih : 26.08.2021
Konu : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan alttaki şekilde karar alınmıştır,

İş birliğinde bulunan İspanya’da yerleşik Sedatex SA firmasınca, ve Almanya’da yerleşik Texsolutions GMBH firmasınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldığı,

Soru formuna yanıt vererek tam veya kısmi iş birliğinde bulunmuş olan

Beniplast-Benitex SA, Castilla Textil 2 SL, Criado Y Lopez SL, Exit Fabrics SL, Etisilk SA, Marina Textil SL, Plast Textil SL, Textil Puig Ubach SA, Textil A Ortiz SAU,Textil Santanderina SA, Dimension-Polyant Gmbh, Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG, Propex Furnishing Solutions GmbH & Co. KG, Erica Industria Tessile SPA, Tessitura Frigerio SRL, Tessitura Uboldi SRL, Elvstrøm Sails A/Sfirmalarından yapılan ithalat yoluyla önlemlerin etkisiz kılındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edildiği,

Gruppo SIR SRL, M.D. DI Murat Demirel, Maxtech Cnc Takım Tezgahları San. ve Tic. Ltd. Şti., Brand New Products Tekin Tokoglu E.K., Mink Textile, Gold Line GMBH, Ergani Commercial and Industrial Textile SA, Alcn Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti., Atitex SRL, Barth & Partner International Management GMBH, S&B Textiles Europe SRO, Textil Complex SRO, Ahmed Ladib - Imp & Export A.L. Germany Textilien, Cf-Tor Ay Teex GMBH, Fairtex Intertrade GMBH, SPA Division SE firmaları için mevcut verilere göre yapıldığı, bu çerçevede, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, iş veya işlem sonucunda anılan firmalarca yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldığı,

Diğer firmalar iş birliğinde bulunmamış ve anılan firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapıldığı, bahse konu firmalardan yapılan ithalat yoluyla önlemlerin etkisiz kılındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edildiği,

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) kapsamında GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Tebliğ’in 5. Maddesinin 7.fıkrasında belirtilen tabloda belirtilen ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde devam edilmesine karar verildi.

Tebliğin söz konusu 5.maddesinin 7. fıkrasında belirtilen tabloda İtalya, İspanya ve Almanya menşeli eşyaların ithalatında,

110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranı (CIF%) % 42,44

110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranı (CIF%) % 21,13

Soruşturma neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Tebliğin 5. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen tabloda yer alan firmalardan ve bahse konu tabloda belirtilen ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde devam edilmesine karar verildi.

Tebliğin söz konusu 5.maddesinin 8. fıkrasında belirtilen tabloda İtalya, İspanya ve Almanya menşeli eşyaların, tabloda belirtilen firmalardan ithalatında,

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %’si) % 44 olarak belirlenmiştir,

Tebliğin Uygulaması

Gümrük idareleri, GTİP’i ve eşya tanımı Tebliğ ekinde yer alan tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında Tebliğin 5 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil edilecek.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

Gümrük idareleri, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında Tebliğ’in 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil edecek.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

Ek’ine ulaşmak için tıklayınız.>>

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin  0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402