Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0910
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0910

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0910
Tarih : 14.11.2020
Konu : 2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE Sistemi Düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE Sistemi Düzenlemeleri” hakkında alttaki yazı yayımlandı;

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) 10 uncu maddesinde yer alan muafiyet kapsamında olan ürünler için beyan edilmek üzere belirlenen sabit referans numaralarının, Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan ve BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesinde Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar bölümünde beyan edilen TPS-GTHB Uygunluk Yazısı belgesinin referans numarası alanına kaydedilmesi gerektiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ eki listelerde yer alan eşya için TPS-Uygunluk Yazısının Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmesi halinde TPS ID numarası ile, anılan Tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında olması halinde de Tebliğde belirtilen sabit referans numarası ile beyan edilmesine yönelik olarak,

"• BİLGE Sisteminde anılan Tebliğ eki listelerde belirtilen GTIP'ler için Tarife Mesajı olarak yükümlüye getirilmekte olan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek.... sayılı liste (TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-.) Kapsamında mıdır?" şeklindeki sorular kaldırılarak soruya "Evet" cevabı verildiğinde referans amaçlı yükümlüye gösterilmekte olan uygunluk yazılarının sistem tarafından istenen belgeler alanında soru sorulmaksızın doğrudan yer alması,

• BİLGE Sisteminde referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan 0934-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Ürün, 0935- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yem, 0936- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yan Ürün, 0938- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı Canlı Hayvan, 0902-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem), 0903- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası), 0879-TPS-Veteriner ilaç İthalat Uygunluk Belgesi, 0880-TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi, 0881-TPS-Veteriner ilaç Hammaddesi İthalat Uygunluk Belgesi, 0858-TPS GTHB-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri Uygunluk yazısı belgelerinden birinin bulunması halinde yükümlüye "0934, 0935, 0936, 0938, 0902, 0903, 0879, 0880, 0881, 0858 belgelerinden birini beyan etmelisiniz." şeklinde uyarı mesajı çıkarılarak bu belge yükümlü tarafından beyan edilmeksizin beyanname tesciline izin verilmemesi,

• Bahse konu Tebliğin 5/6 inci maddesi uyarınca "Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir" hükmü uyarınca, anılan Tebliğde aynı eşyanın birden fazla ekte yer aldığı durumda referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında birden fazla belge bulunacağından yükümlü tarafından söz konusu belgelerden herhangi biri beyan edilmeksizin beyannamenin tesciline izin verilmemesi, "

yönünde BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı bildirildi.

Sistemsel düzenlemelerin 16.11.2020 tarihi itibariyle devreye alınacağı belirtildi.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net