Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0913
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0913

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0913
Tarih : 14.11.2020
Konu : Ticaret Bakanlığı Geri Gelen Eşya İle İlgili Yapılan İşlemler Mevzuata Uygun Dedi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Geri Gelen Eşya” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesi kapsamında geri gelen eşyada gümrük idaresince tahlil yapıldığı ve eşyanın ihracat beyannamesinde beyan edilenden farklı bir GTİP’te olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasından dolayı mağduriyet yaşandığının belirtilerek konu ile ilgili yeknesaklığın sağlanması talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesinde ihraç edildikten sonra üç yıl içinde geri gelen eşyanın yükümlünün talebi üzerine gümrük vergilerinden muaf tutulmasının mümkün kılındığı belirtildi. Aynı Kanun’un 169’uncu maddesine ise “168’inci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır” hükmünün amir olduğu ifade edildi.

Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği’nin “ Geri Gelen Eşyanın Beyanı” başlıklı 448’inci maddesinde de “Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyanın kontrolü ve diğer işlemler 108 ila 195’inci madde hükümlerine göre yapılır. Yükümlü, ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin değer belgeleri ibraz eder.” Hükmüne yer verildiği anımsatıldı.

Bu mevzuat hükümleri uyarınca, geri gelen eşyanın gümrük idareleri tarafından ayniyet tespitinin yapılmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede gerekli görülmesi halinde tahlile tabi tutulması ve tahlil sonucuna göre işlem yapılmasının da mevzuat gereği olduğu belirtildi.

Bu itibarla, konu ile ilgili olarak gümrük idarelerince yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

İGMD'nin yazısına ulaşmak için tıklayınız.>>

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin

0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net