Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0943
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0943

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0943
Tarih : 05.01.2021
Konu : Türkiye-İngiltere STA hakkında

İngiltere ile yapılan ticarette netlik kazanan hususlar aşağıdaki gibidir:

1- Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu eşyanın menşe ispat belgesi “menşe” beyanıdır. Menşe beyanın, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri beyandır. Menşe beyanı hiç bir makam tarafından onayına tabi tutulmayacaktır. Menşe ispat belgesi olarak başka bir belge kullanılmayacaktır.

2- Menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmelik, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. 1 Ocak 2021 tarihi ile yayımlanacağı tarih arasında STA kapsamında yapılacak ithalat için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden eşyanın vergileri teminata bağlanacaktır. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Yönetmeliğe uygun olanların teminatı iade edilecek, uymayanları ise teminatı irad kaydedilecektir.

3- 1 Ocak 2021 tarihinden önce İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgelerde veya geçici depolama yerinde bulunan eşyaya “başlamış işlem” uygulaması yapılacaktır. Bu eşya,1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabilecektir.

4- 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla, İngiltere'de ithalatta 12 aylık süre içerisinde geçerli olacaktır.

5- 1 Ocak 2021 tarihinden sonra düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayan belgelerin “sonradan düzenlenen” belge olarak onaylanması mümkündür.

6- Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan STA Kuzey İrlanda’yı kapsamamaktadır. Bu nedenle ülkemizden Kuzey İrlanda'ya doğrudan gerçekleştirilecek ihracatın tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye - İngiltere STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerekmektedir.

Gümrükler genel müdürlüğünün BK menşe beyanı belge kodu hakk.yazı için tıklayınız.>>

BK menşe beyanı hakkında yazı için tıklayınız.>>

 

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin  0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402

E-MAİL : mevzuat@asitan.net

WEB     : www.asitan.net