Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

MEVZUATLAR

M-BÜLTEN NO : 0996
Anasayfa / Mevzuatlar

M-BÜLTEN NO : 0996

MEVZUAT BİLGİLENDİRME
Bülten No : M-BÜLTEN NO : 0996
Tarih : 25.03.2021
Konu : Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD:2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (ÜGD:2021/30)

Tebliğin İthalat başlıklı 4.maddesine alttaki fıkra eklendi;

“(4) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.”

ayrıca Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.”

Tebliğe ‘Bazı Maddelerin İthalatına İlişkin Geçici Uygulama’ başlığıyla ‘Geçici Madde 2’ eklendi.

Buna göre;

6310.90.00.00.11 GTİP’da yer kullanılmış veya yeni paçavraları, sicimi, ip, ve halat döküntüleri … gibi tekstil maddelerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecek.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.>>

MEVZUAT DEPARTMANI

Sorularınız ve Detaylar İçin  0 212 401 33 55 / Dahili 401, 402