Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

İLKELER

İLKELERİMİZ
Anasayfa / İlkeler

İLKELERİMİZ

''Değişim'' gelişmektir, geliştirmektir.

 

ASİTAN büyüdü, gelişti, ilerledi, ilkeleri aynı kaldı.

Şimdi gelişen ve değişen yeni yüzümüzle hizmetlerimizi artırarak siz değerli dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz.

 

Daima Hizmet İyi Olmalı.

 

Bu bizim sorumluluğumuz ve taahhüdümüzdür.

Hizmeti daha iyi hale getirmek vazgeçilmez önceliğimizdir.

Birlikte yarattığımız farklı çalışma anlayışı ve çeyrek yüzyılı aşan deneyimimizle daha iyi hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz.

 

Hizmet Taahhüdlerimiz

 

1. Verdiğimiz hizmetler kapsamında tarafınızdan istenecek her türlü veri, istatistiki değerlendirme ve bilgiler, sorumlu ekibimiz tarafından araştırılarak sunulur. Herhangi bir yanlış bilgilendirme ve yönlendirme ile doğabilecek zararı üstlenmeyi taahhüt ederiz.

 

2. İthalatını ve ihracatını yapacağınız ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonunu vergiler ve diğer maliyetlerin hesaplanmasını bizden talep edebilirsiniz. Ürünün cinsi ve durumu ile ilgili tüm bilgilerin ve ürün numunesinin verilmesi şartıyla yerine getirilecek talebiniz doğrultusunda çıkabilecek hataların sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt ederiz.

 

3. Gümrüklemesi tarafımızca yapılan her parti malınız hasarsız ve eksiksiz olarak firmanıza teslim edilir. Malınızın faturaya göre eksik olması veya hasara uğraması durumunda zararın ilgili sigorta şirketince karşılanması için “rezerve raporu” tarafımızdan hazırlatılır; hasarı veya eksikliğin eksper tarafından tespiti yaptırılır. Bu işlemlerin yapılması veya aksaması durumunda zararın tamamını karşılamayı taahhüt ederiz.

 

4. Gümrükleme için gerekli evrak, eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi koşuluyla gelecek malınızın gümrükleme işlemleri taahhüt ettiğimiz süre içinde yapılacaktır. Bu süre içinde işlemlerin tamamlanmaması halinde ödenecek olan ardiye, demoraj, kur farkı ve diğer masrafların tamamını karşılamayı taahhüt ederiz.

 

5. Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyanı süreleri içinde çıkarılmasının takibi ve gerekli hallerde ek süre alınması görevimizdir. Bu gibi hizmetlerin hatalı yapılması halinde zararı karşılamayı taahhüt ederiz.

 

6. Tüm İhracat işlemleri ASİTAN tarafından tamamlanır.

 

• Firmanızca hazırlanan ihracat bilgi formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulup imzalanarak tarafımıza e-mail aracılığıyla ulaştırılması durumunda, ihracatçı birlikleri, ticaret odası ve diğer kuruluşlardaki tasdik ve takip işlemleri yürütülür, beraberinde tüm gümrük evrakı hazırlanıp gümrük işlemleri tamamlanır.

 

• Vesaik mukabili ve akreditif türü banka teslimi gerektirecek ödeme şekilli ihracatlara ait acil evrak, gümrüklemeden bir sonraki gün mesai saatleri içerisinde tarafınıza ulaştırılır.

 

 • Hazırlanan tüm evraklar (GÇB, invoice, fatura, ATR, menşe, vs.) oluşan firma dosyanız, gümrük işlerinin bittiği günden itibaren 24 saat içinde tarafınıza teslim edilir.

• Talebiniz halinde nakliye firmalarından konşimentolar aldırılıp banka teslim evrakı ile firmanıza gönderilir.

 

7. Tüm İthalat işlemleri ASİTAN tarafından tamamlanır.

 

• Tarafınızdan gelecek talimatlar doğrultusunda firmanızdan, ilgili banka şubesi ve nakliyeciden ithalat evrakları alınarak;

• Rejimin gerektirdiği (varsa) izinler (Tareks CE, Tareks TSE, Kayıt Belgesi vb.) özet beyan ve antrepo beyannamesi işlemleri tamamlandıktan sonra alınır.

• Eşyanın herhangi bir kontrol ve/veya izin belgesine tabi olmaması durumunda talimatlarınıza göre ilgili rejim beyanı yapılır.

• Firmanızdan, banka şubesi ve nakliyeciden evrak alım işlemleri tarafımızdan ücretsiz yapılır.

• Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında ödenecek vergilerle ilgili işlemler tarafımızdan yürütülür. • İthalat işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili evrakın (makbuz, dekont, fatura, iş maliyet listesi, gümrük beyannamesi, vs.) asıl veya suretleri içeren müşteri dosyası eşyanızın gümrükten çekilmesini izleyen ilk 48 saat içinde firmanız yetkilisine “imza karşılığı” teslim edilir. Firmanıza verilecek özel şifre ile Web üzerinden dosya maliyetlerinizi takip edebilirsiniz.

 

8. Tamamlanan ithalat ve ihracat operasyonlarına ait belgeler tarafımızdan elektronik arşivimizde 10 yıl süreyle saklanmaktadır. Bu belgelerin gizlilik ilkeleri içinde korunacağını taahhüt ederiz.

 

9. Tamamlanan ithalat ve ihracat operasyonu ile ilgili raporlar isteğiniz doğrultusunda ASİTAN / BT tarafından hazırlanır. Bu bilgilere internet ile ulaşabilmeniz için her türlü desteği veririz.